Program Operacyjny Kapitał LudzkiUniwersytet OpolskiAkademicki Inkubator PrzedsiębiorczościUnia Europejska

 

Uniwersytet Opolski realizuje obecnie projekt "Nauka dla przemysłu - przemysł z nauką 2" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2012 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości